MatteüsMarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalaten 1 2 3 4 5 6 EfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring

Hoofdstuk 1

Bijbel Galaten 1:1 1 Pawlos, een gezant, niet van mensen of door een mens, maar door Yešúʿ Mšíḥā en zijn Vader God, die hem uit het verblijf van de doden heeft opgewekt,
Bijbel Galaten 1:2 2 en alle broeders die bij me zijn,
aan de gemeenten van Galatía.
Bijbel Galaten 1:3 3 Genade zij met jullie en vrede van God de Vader en onze Heer, Yešúʿ Mšíḥā.
Bijbel Galaten 1:4 4 Hij heeft zichzelf gegeven voor onze zonden om ons te bevrijden van deze slechte wereld, naar de wil van God, onze Vader.
Bijbel Galaten 1:5 5 Aan hem zij de glorie, voor altijd en eeuwig, amen.
Bijbel Galaten 1:6 6 Ik ben verbaasd hoe snel jullie van de Mšíḥā zijn afgekeerd, die jullie in zijn genade heeft geroepen, en tot een andere boodschap zijn gegaan,
Bijbel Galaten 1:7 7 die niet bestaat. Er zijn er echter enkelen die jullie verwarren en de boodschap van de Mšíḥā willen veranderen.
Bijbel Galaten 1:8 8 Want zelfs als wij of een engel van de hemel iets zouden verkondigen buiten datgene wat wij hebben verkondigd; hij zij vervloekt!
(Ar.) ḥram. Bestemd voor vernietiging'.
Bijbel Galaten 1:9 9 Zoals ik vroeger heb gezegd en opnieuw zeg: als iemand jullie iets verkondigt buiten dat wat jullie hebben ontvangen; hij zij vervloekt!
Bijbel Galaten 1:10 10 Probeer ik nu God of mensen te overtuigen? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik mensen probeerde te behagen moet ik geen bediende van de Mšíḥā zijn.
Bijbel Galaten 1:11 11 Weet, mijn broeders, dat de boodschap die ik aan jullie heb verkondigd niet van een mens was.
Bijbel Galaten 1:12 12 Ook ik heb het niet van een mens ontvangen en geleerd maar door een openbaring van Yešúʿ Mšíḥā.
Bijbel Galaten 1:13 13 Want jullie hebben van mijn vroegere gedrag in het Judaïsme gehoord en dat ik de gemeente van God ernstig vervolgde en verwoestte.
Bijbel Galaten 1:14 14 Ik streefde velen voorbij in het Judaïsme omdat ik onder de leeftijdgenoten van nationaliteit buitengewoon ijverde in de leer van mijn vaders.
Bijbel Galaten 1:15 15 Toch heeft het hem behaagd om mij vanaf de moederschoot af te scheiden en mij tot zijn genade te roepen,
Grieks heeft 'God'
Bijbel Galaten 1:16 16 om zijn Zoon in mij te openbaren die ik verkondig onder de volken. Ik heb dit niet onmiddellijk aan vlees en bloed geopenbaard.
Bijbel Galaten 1:17 17 Ik ging niet naar ʾÚrišlem, naar de gezanten die er eerder waren dan ik, maar ik ging naar Arabíya en ik ging opnieuw naar Darmsúq.
Bijbel Galaten 1:18 18 Na drie jaar ging ik naar ʾÚrišlem om Kiʾfā te zien en ik verbleef daar vijftien dagen bij hem.
Bijbel Galaten 1:19 19 Ik zag daar geen andere gezanten behalve Yaʿqúb, de broer van onze Heer.
Grieks heeft 'de Heer'.
Bijbel Galaten 1:20 20 Deze dingen die ik jullie schrijf; zie, tegenover God, ik lieg niet!
Bijbel Galaten 1:21 21 Daarna ging ik naar de gebieden van Súríyaʾ en van Qílíqíya.
Bijbel Galaten 1:22 22 Maar ik was een onbekend gezicht in de gemeenten in Yihúd die in de Mšíḥā zijn.
Bijbel Galaten 1:23 23 Slechts dit werd gehoord; 'degene die ons vroeger vervolgde, zie, nu verkondigt hij het geloof dat hij vroeger omverwierp!'
Bijbel Galaten 1:24 24 En ze prezen God om mij!

Bijgewerkt: donderdag 28 september 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.