MatteüsMarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring

Hoofdstuk 3

Bijbel Romeinen 3:1 1 Wat is dan de superioriteit van de Joden of wat is het voordeel van de besnijdenis?
Bijbel Romeinen 3:2 2 Veel in alle dingen, en ten eerste omdat vroeger de woorden van God hun werden toevertrouwd.
Bijbel Romeinen 3:3 3 Want als sommigen van hen niet hebben geloofd; zouden ze door niet te geloven de getrouwheid van God beëindigen?
Bijbel Romeinen 3:4 4 Niets daarvan! Want God is waarheid, terwijl elk mens onwaar is, zoals er staat geschreven: U zult gerechtvaardigd zijn door uw woorden en overwinnen wanneer men u oordeelt.
Psalmen 51:4.
Bijbel Romeinen 3:5 5 Maar als ons onrecht de rechtvaardigheid van God bevestigt, wat zullen we dan zeggen? Is God onrechtvaardig als hij zijn gramschap voortbrengt? Ik spreek [als] een mens.
Bijbel Romeinen 3:6 6 Niets daarvan! Want hoe kan God anders de wereld oordelen?
Bijbel Romeinen 3:7 7 Want als de waarheid van God door mijn leugen werd bevorderd, tot zijn glorie; waarom word ik dan als een zondaar geoordeeld?
Bijbel Romeinen 3:8 8 Of is het zoals sommigen (hun oordeel worde bewaard voor het gerecht) die ons belasteren en zeggen dat we hebben gezegd: "Laten we het kwade doen zodat het goede zal komen!"
Matteüs 5:22; 7:1
Bijbel Romeinen 3:9 9 Waarom dan? Worden wij voor beter gehouden? We hebben besloten over de Joden en de heidenen dat zij allen onder de zonde staan.
Bijbel Romeinen 3:10 10 Zoals staat geschreven dat er geen is, die rechtvaardig is, zelfs niet één,
Psalmen 14:1-3; 53:1-3
Bijbel Romeinen 3:11 11 niemand die begrijpt, niemand zoekt God.
Bijbel Romeinen 3:12 12 Allen hebben zich samen afgewend en zijn verworpen, er is niemand die goed doet, zelfs niet één.
Bijbel Romeinen 3:13 13 Hun kelen zijn geopende graven en hun tongen zijn listig, en het venijn van de adder staat op hun lippen.
Psalmen 140:4
Bijbel Romeinen 3:14 14 Hun mond is vol van de vloek en van bitterheid,
Bijbel Romeinen 3:15 15 en hun voeten zijn vlug om bloed te vergieten.
Bijbel Romeinen 3:16 16 Pijniging en ellende zijn op hun wegen,
Grieks heeft 'vernietiging'.
Bijbel Romeinen 3:17 17 en de weg van vrede hebben ze niet gekend.
Bijbel Romeinen 3:18 18 Godsvrees staat hen niet voor ogen."
Bijbel Romeinen 3:19 19 Maar we weten wat de Wet heeft gezegd. Aan degenen die in de Wet zijn heeft zij gezegd: "Dat iedere mond zal zwijgen en de hele wereld schuldig zal zijn tegenover God."
Bijbel Romeinen 3:20 20 Want door de werken van de Wet zal geen vlees voor hem worden gerechtvaardigd, want door de Wet wordt de zonde herkend.
Bijbel Romeinen 3:21 21 Maar nu wordt de rechtvaardigheid van God zonder Wet geopenbaard, terwijl de Wet en de profeten erover getuigen.
Bijbel Romeinen 3:22 22 Maar de rechtvaardigheid van God is door geloof van Yešúʿ Mšíḥā voor iedereen, en ook over iedereen die in hem gelooft, want er bestaat geen onderscheid.
Bijbel Romeinen 3:23 23 Want allen hebben gezondigd en hebben gebrek aan de glorie van God.
Bijbel Romeinen 3:24 24 En ze worden gratis gerechtvaardigd door genade en door de verlossing die door Yešúʿ Mšíḥā is,
Bijbel Romeinen 3:25 25 die door God als een verzoening is voorbestemd, door het geloof in zijn bloed, vanwege onze zonden die we vroeger hebben begaan.
Bijbel Romeinen 3:26 26 De ruimte die God ons in zijn geduld heeft gegeven, tot demonstratie van zijn rechtvaardigheid in deze tijd; dat hij de rechtvaardige zou zijn, tot rechtvaardiging van degene die in het geloof van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā is.
Bijbel Romeinen 3:27 27 Waar is dan de roem? Het is beëindigd. Door welke werken van de Wet? Nee, maar door de Wet van het geloof!
Bijbel Romeinen 3:28 28 We stellen daarom dat een mens door geloof wordt gerechtvaardigd en niet door werken van de Wet.
Bijbel Romeinen 3:29 29 Want is God alleen van de Joden en niet van de volken? Ja, ook van de volken!
Bijbel Romeinen 3:30 30 Omdat God één is die de besnijdenis door geloof goedkeurt, en ook de onbesnedenheid door geloof.
Bijbel Romeinen 3:31 31 Beëindigen we dan de Wet door geloof? Niets daarvan! Maar wij bevestigen de Wet.

Bijgewerkt: maandag 25 september 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.