MatteüsMarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Hoofdstuk 2

Bijbel Openbaring 2:1 1 Schrijf aan de engel van de gemeente Efesos: Zo zegt hij, die de zeven sterren in zijn hand houdt, hij die tussen de gouden menora's loopt.
Bijbel Openbaring 2:2 2 Ik ken je werken, en je moeite en je geduld en dat je het kwaad niet kunt dragen, en je hebt degenen die gezanten beweren te zijn beproefd en je hebt bevonden dat ze onwaar zijn.
Bijbel Openbaring 2:3 3 Je hebt geduld en volharding om mijn naam en bent het niet moe geworden.
Bijbel Openbaring 2:4 4 Maar ik heb [dit] tegen je, dat je de eerste liefde hebt verlaten.
Bijbel Openbaring 2:5 5 Herinner waar jullie uit zijn gekomen en doe de vroegere werken, zo niet, zal ik tegen jullie komen en ik jullie menora verplaatsen tenzij jullie terugkeren.
Bijbel Openbaring 2:6 6 Dit hebben jullie, dat jullie de werken van de Nikoliten haten, dingen die ook ik haat.
Bijbel Openbaring 2:7 7 Laat wie oren heeft horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint zal ik van de Boom van het Leven te eten geven, die in het paradijs van God is.
Bijbel Openbaring 2:8 8 Schrijf het volgende aan de engel van de gemeente van Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, hij die dood was en leeft.
Bijbel Openbaring 2:9 9 Ik ken je verdrukking en je armoede, maar je bent rijk. En de laster is uit degenen die zichzelf nadrukkelijk Joden noemen, terwijl ze dat niet zijn, maar uit de synagoge van Sāṭānā.
Bijbel Openbaring 2:10 10 Vrees niets van de dingen die je moet lijden. Zie, de aanklager moet sommigen van jullie in de gevangenis werpen zodat jullie worden beproefd. En jullie zullen tien dagen verdrukking hebben. Wees getrouw tot aan de dood, dan zal ik jullie de kroon van het leven geven.
Bijbel Openbaring 2:11 11 Laat wie oren heeft horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal niet door de tweede dood worden geschaad.
Targoem Jesaja 22:14; 65:6;  Psalmen 49:11
Bijbel Openbaring 2:12 12 En schrijf aan de engel die in de gemeente Pergama is, dit: "Hij die het scherpe dubbelzijdige zwaard heeft,
De stad met deze naam bestaat in Cyprus. Grieks heeft 'Pergamos'.
Bijbel Openbaring 2:13 13 ik weet waar je woont; [bij] de plaats van de troon van Sāṭānā. Je behoudt mijn naam en hebt mijn geloof niet ontkend in die dagen toen jij en mijn getrouwe getuige argumenteerden voor al mijn getrouwe getuigen. Hij werd onder jullie gedood.
Grieks heeft 'Antipas'.
Bijbel Openbaring 2:14 14 Maar ik heb iets tegen je, want je hebt degenen die de leer van Belam volgen die door Bālāq werd geleerd om een struikelblok voor de kinderen van Isrāʾyel te plaatsen om offers van afgoden te eten en om te hoereren.
Numeri 22:5; 2 Petrus 2:18,19.
Bijbel Openbaring 2:15 15 Zo hebben jullie ook degenen die de leer van de Nikoliten houden.
Bijbel Openbaring 2:16 16 Keer daarom terug. Zo niet, [dan] zal ik onmiddellijk over je komen en met je vechten met het zwaard van mijn mond.
Bijbel Openbaring 2:17 17 Laat wie oren heeft horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint zal ik van het verborgen manna geven en ik zal hem een witte kiezelsteen geven en op de kiezelsteen wordt een nieuwe naam geschreven die niemand weet behalve degene die hem ontvangt.
Exodus 16: 33; Hebreeën 9:4
Bij rechtzaak vrijspraak; een zwarte steen betekende veroordeling.
Bijbel Openbaring 2:18 18 En schrijf dit aan de engel die in de gemeente van Tyatira is: Zo zegt de Zoon van God, die ogen als vlammen van vuur heeft en voeten als Libanees koper.
Bijbel Openbaring 2:19 19 Ik ken je werken, je liefde, je geloof, je bediening, je volharding en je latere werken zijn groter dan de eerste.
Bijbel Openbaring 2:20 20 Maar ik heb veel tegen je, omdat je toestaat dat je vrouw ʾÍzbel over zichzelf zegt dat ze een profetes is. En ze leert en misleidt mijn bedienden om te hoereren en om van de offers van afgoden te eten.
Bijbel Openbaring 2:21 21 En ik heb haar tijd voor berouw gegeven maar ze wilde geen berouw van haar hoererij hebben.
Bijbel Openbaring 2:22 22 Zie, ik zal haar op een baar werpen en degenen die overspel met haar plegen in een grote verdrukking [brengen], tenzij ze spijt hebben van hun daden.
Bijbel Openbaring 2:23 23 Haar kinderen zal ik doden met de dood, en alle gemeenten zullen weten dat ik het hart en de nieren onderzoek. En ik zal iedereen van jullie geven naar jullie werken.
Bijbel Openbaring 2:24 24 Aan jullie en aan de rest in Tyatira zeg ik: Ik zal degenen die deze leer niet hebben, en degenen die de diepte van Sāṭānā (zoals men zegt) niet hebben gekend geen andere last opleggen.
Bijbel Openbaring 2:25 25 Houd daarom vast aan wat jullie hebben, tot ik kom.
Bijbel Openbaring 2:26 26 Aan wie overwint en aan wie mijn werken behoudt, zal ik gezag over de volken geven,
Andere vertalingen hebben 'behoudt tot het einde'.
Bijbel Openbaring 2:27 27 om hen te hoeden met een ijzeren scepter. En als vaten van een pottenbakker zullen zij breken. Zo heb ik het ook van mijn Vader ontvangen.
Bijbel Openbaring 2:28 28 En ik zal hem de morgenster geven.
Niet hetzelfde woord als bij 2 Petrus 1:19 waar in (Grieks) 'fosforos' (Latijn) 'Lucifer' staat.
Bijbel Openbaring 2:29 29 Laat wie oren heeft horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt."

Bijgewerkt: zaterdag 6 mei 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.