MatteüsMarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Hoofdstuk 3

Bijbel Openbaring 3:1 1 Schrijf aan de engel die in de gemeente Sardís is: "Zo zegt hij die de zeven geesten en zeven sterren van God heeft; ik ken je werken en de naam die jullie hebben, dat jullie levend maar stervende zijn.
Bijbel Openbaring 3:2 2 Blijf wakker en behoud het overige van de dingen waarvoor je bereid bent te sterven. Want ik heb niet bevonden dat je werken tegenover mijn God volledig zijn.
Bijbel Openbaring 3:3 3 Herinner hoe je hebt gehoord en hebt ontvangen. Wees voorzichtig en keer terug. Als je niet ontwaakt, zal ik over je komen als een dief en dan zul je niet weten op welk uur ik over je zal komen.
Bijbel Openbaring 3:4 4 Maar ik heb een paar namen in Sardís uit degenen die hun gewaad tegenover mij niet hebben besmeurd en ze lopen tegenover mij in het wit omdat ze waardig zijn.
Bijbel Openbaring 3:5 5 Wie zo overwint, wordt gekleed met een witte mantel en ik zal zijn naam niet uit de boekrol van het leven wissen en ik zal zijn naam belijden tegenover mijn Vader en zijn engelen.
Henoch 47:3
Bijbel Openbaring 3:6 6 Laat wie oren heeft horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt."
Bijbel Openbaring 3:7 7 Schrijf aan de engel van de gemeente Filadelfia: "Zo zegt de Heilige, de Ware die de sleutel van Dawid heeft die opent en er is niemand die sluit. Hij sluit en er is niemand die opent.
Jesaja 22:22
Bijbel Openbaring 3:8 8 Ik ken je werken en zie, ik heb voor jou een geopende deur geplaatst die niemand kan sluiten omdat je weinig kracht hebt maar mijn woord hebt behouden en je hebt mijn naam niet ontkend.
Bijbel Openbaring 3:9 9 Zie, ik richt me op degenen uit de synagoge van Sāṭānā, die over zichzelf zeggen dat ze Joden zijn terwijl ze het niet zijn, maar ze liegen. Zie, ik zal hen dwingen te komen om zich voor je voeten te buigen. Ze zullen weten dat ik je liefheb.
Bijbel Openbaring 3:10 10 Omdat je het woord van mijn geduld hebt behouden, zal ook ik je beschermen tegen de beproeving die over de gehele bewoonde wereld moet komen, om de bewoners van de aarde te beproeven.
Bijbel Openbaring 3:11 11 Ik kom ineens. Houd vast aan datgene wat je hebt zodat niemand je kroon afneemt.
Bijbel Openbaring 3:12 12 De overwinnaar zal ik een pilaar in de tempel van God maken en hij zal niet meer uitgaan. En ik zal de naam van mijn God schrijven en de naam van de nieuwe stad ʾÚrišlem, die neerdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.
Bijbel Openbaring 3:13 13 Laat wie oren heeft horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt."
Bijbel Openbaring 3:14 14 Schrijf aan de engel van de gemeente die in Laidiqia is: "Zo zegt de Amen, de getrouwe en ware getuige en het hoofd van de schepping van God:
Bijbel Openbaring 3:15 15 Ik ken je werken. Je bent noch koud noch warm. Men moet of koud of warm zijn.
Bijbel Openbaring 3:16 16 Je bent echter lauw in plaats van koud of warm. Ik ga je uit mijn mond spugen.
Bijbel Openbaring 3:17 17 Omdat je hebt gezegd: 'Ik ben rijk en luxueus', en 'Mij ontbreekt niets!' Maar je weet niet dat je zwak, ellendig, arm en naakt bent.
Bijbel Openbaring 3:18 18 Ik raad je aan om goud van mij te kopen dat met vuur is gelouterd zodat je rijk zult zijn en jezelf kleden met witte kleding en de schande van je naaktheid niet openbaar wordt. Smeer oogzalf zodat je zult zien.
Bijbel Openbaring 3:19 19 Degene die ik liefheb berisp ik en wijs ik terecht. Wees daarom ijverig en heb berouw.
Bijbel Openbaring 3:20 20 Zie, ik sta aan de deur en ik zal kloppen. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en met hem een maaltijd hebben, en hij met mij.
Bijbel Openbaring 3:21 21 De overwinnaar zal ik geven naast me op mijn troon te zitten, zoals ik heb overwonnen en met mijn Vader op zijn troon zit.
Bijbel Openbaring 3:22 22 Laat wie oren heeft horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt."

Bijgewerkt: zondag 30 juli 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.