MatteüsMarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Hoofdstuk 4

Bijbel Openbaring 4:1 1 Na deze [dingen] zag ik en zie, een geopende deur in de hemel en een stem, die ik als een ramshoorn hoorde spreken en zei: "Ga op naar hier en ik zal je tonen wat er is gegeven te gebeuren na deze [dingen].
Bijbel Openbaring 4:2 2 Ineens was ik in de Geest en zie, een in de hemel geplaatste troon en er zat [iemand] op de troon.
Bijbel Openbaring 4:3 3 En hij die zat had het voorkomen van stenen van jaspis rode kwarts, witte en rode sardonyx en een regenboog van de wolken die hem omringden terwijl de troon het voorkomen van smaragd had.
Bijbel Openbaring 4:4 4 Rond de troon waren vierentwintig tronen en op deze tronen zaten vierentwintig oudsten, gekleed met witte mantels en op hun hoofden hadden ze gouden kronen.
1 Kronieken 24:4
Bijbel Openbaring 4:5 5 Vanuit de troon kwamen donder en bliksem voort en stemmen. Zeven lichten brandden voor de troon, die van de zeven geesten van God waren.
Bijbel Openbaring 4:6 6 Voor de troon was een meer zoals glas met het uiterlijk van kristal. En in het midden van de troon en daar omheen waren vier dieren vol ogen, voor en achter hen.
Bijbel Openbaring 4:7 7 Het eerste dier leek op een leeuw. Het tweede leek op een stier. Het derde leek op een mens en het vierde op een arend die vloog.
Bijbel Openbaring 4:8 8 Al deze vier dieren stonden en ze hadden vanuit hun klauwen zes vleugels over zich en rondom en van binnen gevuld met ogen. Rust hadden ze niet, want ze zeiden dag en nacht: "Heilig, heilig, heilig is de HEER God, de handhaver van alles, die is, die was en komt."
Jesaja 6:2.
Bijbel Openbaring 4:9 9 Toen deze vier beesten glorie, eer en aanvaarding van dank gaven aan degene die op de troon was, die voor altijd en eeuwig leeft, amen,
Bijbel Openbaring 4:10 10 vielen de vierentwintig oudsten neer tegenover degene die op de troon zat om de Levende voor altijd en eeuwig te aanbidden, amen. En ze wierpen hun kronen voor de troon en ze zeiden:
Bijbel Openbaring 4:11 11 'U bent waardig, onze Heer en onze God, om de glorie, eer en kracht te ontvangen omdat u alles hebt geschapen. Door uw wil zijn zij er, en werden zij geschapen.

Bijgewerkt: maandag 9 oktober 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.