MatteüsMarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Hoofdstuk 5

Bijbel Openbaring 5:1 1 En ik zag rechts van Degene die op de troon zat een boekrol die van binnen en van buiten gegraveerd was en verzegeld met zeven zegels.
Bijbel Openbaring 5:2 2 En ik zag een andere krachtige engel met een luide stem verkondigen: "Wie is waardig om de zegels van het geschrift te openen en haar zegels te verbreken?"
Bijbel Openbaring 5:3 3 Er was echter niemand in de hemel op of onder aarde in staat om het geschrift of haar zegels te verbreken en erin te kijken.
Bijbel Openbaring 5:4 4 En ik huilde hevig omdat er niemand waardig werd bevonden om het geschrift te openen en haar zegels los te maken.
Bijbel Openbaring 5:5 5 Eén van de oudsten zei tegen mij: "Huil niet, zie, de Leeuw uit de stam van Yihúdā, de wortel van Dawid, heeft overwonnen. Hij zal het geschrift en haar zegels openen."
Genesis 49:9
Bijbel Openbaring 5:6 6 En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en van de oudsten een lam dat als geslacht leek, en het had zeven horens en zeven ogen, wat die de zeven geesten van God zijn, die naar de aarde zijn gezonden.
Bijbel Openbaring 5:7 7 En hij kwam en nam het geschrift uit de hand van degene die op de troon zat.
Bijbel Openbaring 5:8 8 Toen hij het geschrift had ontvangen vielen de vier dieren en de vierentwintig oudsten voor het Lam neer terwijl elkeen van hen een harp had, en een gouden schaal vol parfums welke de gebeden van de heiligen zijn.
Bijbel Openbaring 5:9 9 En ze zongen een nieuwe lofzang en ze zeiden: "U bent waardig het geschrift te nemen en haar zegels los te maken omdat u werd geslacht, en u hebt ons gekocht met uw bloed voor God, vanuit alle stammen, volken en gemeenschappen.
Bijbel Openbaring 5:10 10 U hebt hen voor onze God tot een koninkrijk van priesters en koningen gemaakt en ze zullen op de aarde regeren."
Bijbel Openbaring 5:11 11 En ik zag en hoorde alsof er het geluid van vele engelen rond de troon waren, van de dieren en de oudsten. Hun tal was tienduizend tienduizenden en duizend duizenden.
Bijbel Openbaring 5:12 12 En ze zeiden met een luide stem: "Het geslachte Lam is waardig om macht, rijkdom, wijsheid, kracht, eer, glorie en zegen te ontvangen!"
Bijbel Openbaring 5:13 13 En elk schepsel dat in de hemel en op aarde en onder de aarde, en in de zee, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen tegen hem die op de troon zat en tegen het Lam: "Zegen, eer, glorie, en zijn rijk zij voor altijd en eeuwig."
Bijbel Openbaring 5:14 14 Toen de vier dieren 'amen' zeiden, vielen de oudsten neer en ze aanbaden.

Bijgewerkt: zondag 29 oktober 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.