MatteüsMarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes 1 2 3 4 5 2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring

Hoofdstuk 2

Bijbel 1 Johannes 2:1 1 Kinderen, ik schrijf jullie deze dingen zodat jullie niet zullen zondigen. Maar als iemand zondigt, hebben we een Parakleet bij de Vader, Yešúʿ Mšíḥā, de Rechtvaardige.
Bijbel 1 Johannes 2:2 2 Want hij is de verzoening voor onze zonden en niet alleen voor die van ons maar ook voor die van de hele wereld.
Bijbel 1 Johannes 2:3 3 Hiermee voelen we dat we hem kennen, als we zijn geboden houden.
Bijbel 1 Johannes 2:4 4 Want wie zegt dat hij hem kent, maar zijn geboden niet houdt, is een leugenaar, en de waarheid is niet in hem.
Bijbel 1 Johannes 2:5 5 Maar in degene die zijn woorden behoudt wordt de liefde van God echt voltooid. Daardoor weten we dat we in hem zijn.
Bijbel 1 Johannes 2:6 6 Want wie zegt: "Ik ben in hem" moet naar zijn wegen lopen.
of 'wandel'.
Bijbel 1 Johannes 2:7 7 Geliefden, ik schrijf jullie geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat jullie vanaf het begin hadden. Dat oude gebod is het woord dat jullie hebben gehoord.
Bijbel 1 Johannes 2:8 8 Opnieuw schrijf ik jullie een nieuw gebod, dat waar is in hem en in jullie, omdat de duisternis voorbij is en het ware licht nu wordt gezien.
Bijbel 1 Johannes 2:9 9 Wie daarom zegt dat hij in het licht is, maar zijn broeder haat, is tot nu in de duisternis.
Bijbel 1 Johannes 2:10 10 Maar wie zijn broeder liefheeft verblijft in het licht, en er is geen aanstoot in hem.
Bijbel 1 Johannes 2:11 11 Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en loopt in de duisternis en weet niet waar hij loopt omdat de duisternis zijn ogen heeft verblind.
Bijbel 1 Johannes 2:12 12 Ik schrijf aan jullie, kinderen, dat jullie zonden zijn vergeven vanwege zijn naam.
Bijbel 1 Johannes 2:13 13 Ik schrijf jullie, vaders, dat jullie bekend zijn geworden met de Ene die er vanaf het begin was. Ik schrijf jullie, jongemannen, dat jullie het kwaad hebben overwonnen. Ik heb jullie geschreven, jongeren, dat jullie bekend zijn geworden met de Vader.
Bijbel 1 Johannes 2:14 14 Ik heb jullie, vaders, geschreven dat jullie bekend zijn geworden met degene die er vanaf het begin was. Ik heb jullie, jongemannen, geschreven dat jullie sterk zijn en het woord van God in jullie verblijft en dat jullie het kwaad hebben overwonnen.
Bijbel 1 Johannes 2:15 15 Heb de wereld of de dingen die erin zijn niet lief, want wie de wereld liefheeft kan de liefde van de Vader niet in zich hebben.
Bijbel 1 Johannes 2:16 16 Want alles wat in de wereld is, de begeerte van het lichaam, de begeerte van de ogen en de roem van de wereld, is niet uit de Vader maar uit degenen die van de wereld zijn.
Bijbel 1 Johannes 2:17 17 En de wereld en haar begeerte gaan voorbij, maar wie de wil van God doet, blijft eeuwig.
Bijbel 1 Johannes 2:18 18 Mijn kinderen, dit is de laatste tijd. En zoals jullie hebben gehoord komt de valse mšíḥā. Omdat er nu velen een valse mšíḥā zijn, weten we dat het de laatste tijd is.
Grieks heeft 'antichrist'.
Bijbel 1 Johannes 2:19 19 Zij gingen van ons uit, maar waren niet van ons. Want als ze van ons waren, zouden ze bij ons zijn gebleven, maar omdat ze van ons zijn weggegaan werd bekend dat ze niet van ons waren.
Bijbel 1 Johannes 2:20 20 En jullie hebben een zalving van de Heilige en onderscheiden daarom alle mensen.
Bijbel 1 Johannes 2:21 21 Ik heb jullie niet geschreven alsof jullie de waarheid niet weten, maar zodat jullie weten dat alle leugens erover onwaar zijn.
Bijbel 1 Johannes 2:22 22 Wie is een leugenaar? Is het niet degene die ontkent dat Yešúʿ de Mšíḥā is? Dit is degene die de valse mšichā is: wie de Vader ontkent, ontkent ook de Zoon.
1 Korinthiërs 12:1-3; 1 Johannes 2:20
Bijbel 1 Johannes 2:23 23 En wie de Zoon ontkent, gelooft ook niet in de Vader. Wie de Zoon belijdt, belijdt ook de vader.
Bijbel 1 Johannes 2:24 24 Laat wat jullie vroeger hebben gehoord, bij jullie blijven. Want als wat jullie vroeger hebben gehoord bij jullie blijft, blijven jullie ook in de Vader en de Zoon.
Bijbel 1 Johannes 2:25 25 Dit is de belofte die hij ons heeft gedaan: Eeuwig leven.
Bijbel 1 Johannes 2:26 26 Maar ik schrijf jullie deze dingen vanwege diegenen die jullie misleiden.
Bijbel 1 Johannes 2:27 27 Als jullie ook in de zalving die jullie van hem hebben ontvangen blijven, hebben jullie het niet nodig dat iemand jullie leert, omdat de zalving die van God is jullie over alles leert wat waar is. En er is geen onwaarheid in degene die jullie heeft geleerd. Blijf in hem.
Bijbel 1 Johannes 2:28 28 En nu mijn kinderen, blijf in hem zodat wanneer hij geopenbaard wordt, we niet beschaamd tegenover hem zullen staan, maar dat we hoop zullen hebben bij zijn komst.
Bijbel 1 Johannes 2:29 29 Als jullie weten dat hij rechtvaardig is, weet dan ook dat iedereen die rechtvaardigheid doet, uit hem is.

Bijgewerkt: maandag 17 april 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.