MatteüsMarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes 1 3 JohannesJudasOpenbaring

Hoofdstuk 1

Bijbel 2 Johannes 1:1 1 De oudere, aan de verkozen dame en haar kinderen, degenen die ik liefheb in de waarheid. Niet alleen ik maar ook allen die de waarheid kennen,
Bijbel 2 Johannes 1:2 2 omdat de waarheid die we voor eeuwig hebben, in ons woont.
Bijbel 2 Johannes 1:3 3 Laat de goedheid, barmhartigheid en vrede met ons zijn, van God de Vader en van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā, de Zoon van de Vader in waarheid en in liefde.
Bijbel 2 Johannes 1:4 4 Ik was zeer vreugdevol toen ik bevond dat enkele van uw kinderen in de waarheid lopen, volgens het gebod dat we van de Vader hebben ontvangen.
Vanwege vers 1.
Bijbel 2 Johannes 1:5 5 Nu zou ik u overtuigen, dame, niet alsof ik u een nieuw gebod heb geschreven, maar dat wat we vanaf het begin hebben gehad, dat we elkaar liefhebben.
Bijbel 2 Johannes 1:6 6 Dit is liefde; dat we lopen volgens zijn gebod. Dit gebod is zoals u vanaf het begin hebt gehoord, waarnaar we moeten lopen.
Bijbel 2 Johannes 1:7 7 Omdat er veel misleiders in de wereld zijn uitgegaan, degenen die niet belijden dat Yešúʿ Mšíḥā in het vlees is gekomen. Dit is een misleider en een antichrist.
Bijbel 2 Johannes 1:8 8 Waak over uzelf, anders zou u iets verliezen wat u hebt opgebouwd waarmee u een volledige beloning vergoed zou worden.
Bijbel 2 Johannes 1:9 9 God is in niemand die zondigt en niet in de leer van de Mšíḥā blijft. Wie in zijn leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon.
Bijbel 2 Johannes 1:10 10 Als iemand bij u komt, maar deze leer niet brengt, ontvang hem dan niet in huis en zeg hem niet: "Vreugde zij met u!"
Bijbel 2 Johannes 1:11 11 Want degene die hem zegt: "Vreugde zij met u!", neemt deel aan zijn slechte werken.
Lukas 15:9
Bijbel 2 Johannes 1:12 12 Hoewel ik veel aan u wilde schrijven, probeer ik dat niet met papier en inkt, maar ik hoop dat ik bij u kom en dat we elkaar van gezicht tot gezicht zullen spreken, zodat uw vreugde volmaakt zal zijn.
Bijbel 2 Johannes 1:13 13 De kinderen van uw verkozen zuster groeten u! Amen.

Bijgewerkt: maandag 17 april 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.