MatteüsMarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeën 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Jakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring

Hoofdstuk 5

Bijbel Hebreeën 5:1 1 Elke hogepriester, die uit mensen is, is voor mensen aangesteld geweest over de dingen die van God zijn, om schenkingen [te doen] en slachtoffers aan te bieden vanwege de zonde.
Bijbel Hebreeën 5:2 2 Hij kan zichzelf nederig opstellen, en voelen met degenen die het niet weten en dwalen, omdat ook hij met zwakte is gekleed.
Bijbel Hebreeën 5:3 3 Want hij heeft een verplichting voor het volk. Zo offert hij ook voor zichzelf om zijn eigen zonden.
Bijbel Hebreeën 5:4 4 Niemand kan voor zichzelf deze eer ontvangen, behalve degene die is geroepen door God, zoals ʾAhrún.
Bijbel Hebreeën 5:5 5 Zo ook heeft de Mšíḥā zichzelf niet groots gemaakt door hogepriester te worden, maar degene die tegen hem zei: "Jij bent mijn Zoon. Vandaag heb ik je verwekt!"
Psalm 2:7
Bijbel Hebreeën 5:6 6 Ook op een andere plaats zei hij: "Jij bent een eeuwige priester zoals Malkízdeq."
Psalm 110:4
Bijbel Hebreeën 5:7 7 Hoewel ook hij met vlees was gekleed, offerde hij gebeden en smekingen, intense aanroep en tranen aan hem die hem van de dood kon redden. En hij werd verhoord.
Bijbel Hebreeën 5:8 8 Hoewel hij de Zoon was, leerde hij door de vrees en de ervaring van het lijden, gehoorzaamheid.
Bijbel Hebreeën 5:9 9 Zo is hij volmaakt geworden en werd voor allen die hem gehoorzamen, de oorzaak voor eeuwig leven.
Bijbel Hebreeën 5:10 10 En hij werd door God 'hogepriester, zoals Malkízdeq' genoemd.
Bijbel Hebreeën 5:11 11 Over deze Malkízdeq hebben we veel woorden te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat jullie zwak van gehoor zijn,
Bijbel Hebreeën 5:12 12 want jullie hadden leraren moeten zijn vanwege de tijd die jullie in de leer zijn. Maar nu moeten jullie opnieuw leren wat er vroeger is geschreven aan het begin van de woorden van God. En jullie hebben melk nodig in plaats van vast voedsel.
Bijbel Hebreeën 5:13 13 Iedereen voor wie het voedsel uit melk bestaat, is onbekend met het woord van rechtvaardigheid, want hij is een kind.
Bijbel Hebreeën 5:14 14 Vast voedsel is echter voor de volwassenen omdat ze door te oefenen zijn voortgegaan in hun gevoel om goed en kwaad te onderscheiden.

Bijgewerkt: maandag 22 januari 2018
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.