MatteüsMarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeën 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Jakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring

Hoofdstuk 8

Bijbel Hebreeën 8:1 1 Voor ons is de hoofdzaak van dit alles; de hogepriester zit rechts van de troon van de Grootsheid in de hemel.
Bijbel Hebreeën 8:2 2 En hij is de dienaar van de heilige plaats en de ware tabernakel, die door God en niet door mensen is gebouwd.
Bijbel Hebreeën 8:3 3 Want iedere hogepriester is aangesteld om schenkingen en slachtoffers aan te bieden, en daarom was het gepast dat ook deze man iets voor zichzelf moest aanbieden.
Bijbel Hebreeën 8:4 4 Als hij op aarde was, zou hij geen priester zijn omdat er al priesters zijn die schenkingen doen, naar de Wet.
Bijbel Hebreeën 8:5 5 Zij dienen naar het model en de schaduw van dingen in de hemel. Omdat er tegen Muše werd gezegd toen hij de tabernakel maakte: "Doe alles naar het model dat je op de berg hebt gezien."
Bijbel Hebreeën 8:6 6 Nu heeft Yešúʿ Mšíḥā een betere bediening ontvangen, omdat het verbond waarvan hij de bemiddelaar is gemaakt, beter is en met betere beloften dan die werd gegeven.
Bijbel Hebreeën 8:7 7 Want als de eerste onberispelijk was geweest, zou er geen plaats zijn voor deze tweede.
Bijbel Hebreeën 8:8 8 Hen verwijtend, heeft hij gezegd: "Zie, de dagen komen - zegt de HEER - dat ik voor de familie van het huis van Isrāʾyel en voor de familie van het huis van Yihúdā een nieuw verbond zal perfectioneren.
Bijbel Hebreeën 8:9 9 Niet één zoals dat verbond dat ik hun vaders had gegeven in de tijd dat ik hen bij de hand nam, en hen uit het land van Meṣrén heb geleid. Omdat zij niet zijn voortgegaan in mijn verbond heb ik ook hen veronachtzaamd - zegt de HEER."
Grieks heeft 'gesloten'.
Bijbel Hebreeën 8:10 10 "Dit verbond zal ik aan de familie van het huis Isrāʾyel geven, na die dagen", zegt de HEER, "zal ik mijn wet in hun verstand plaatsen en het op hun harten schrijven, en ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn.
Bijbel Hebreeën 8:11 11 Niemand zal een medeburger of broeder leren en zeggen: 'Ken de HEER!' omdat ze mij allen zullen kennen. Van jong tot oud.
Bijbel Hebreeën 8:12 12 Ik zal hun vrijstelling van hun onrechtvaardigheid geven en hun zonden niet opnieuw herinneren."
Bijbel Hebreeën 8:13 13 Door wat hij zei, het nieuwe, deed hij het vorige verouderen. Wat verouderd en oud is, staat het bederf nabij.

Bijgewerkt: zondag 18 juni 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.