MatteüsMarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring

Hoofdstuk 8

Bijbel 1 Korintiërs 8:1 1 Over offers, (behalve aan afgoden) weten we allen dat we kennis hebben. Kennis blaast echter op maar liefde bouwt op.
Bijbel 1 Korintiërs 8:2 2 Als iemand denkt dat hij iets weet, weet hij niets van wat hij moet weten.
Bijbel 1 Korintiërs 8:3 3 Maar als iemand God liefheeft is deze met hem bekend.
Bijbel 1 Korintiërs 8:4 4 Over voedsel dat aan afgoden is geofferd, weten we dat een afgod in de wereld niets is, en dat er geen andere God is behalve één.
Deuteronium 6:4
Bijbel 1 Korintiërs 8:5 5 Hoewel er zijn die goden worden genoemd, in de hemel of op aarde, omdat er vele goden en vele heerschappen zijn,
Bijbel 1 Korintiërs 8:6 6 hebben wij echter één God de Vader, van wie alles is en wij zijn in hem, en één HEER, Yešúʿ Mšíḥā, door wie alles is en wij zijn [er] door zijn hand.
Bijbel 1 Korintiërs 8:7 7 Maar niet iedereen heeft [deze] kennis, want er zijn tot nu sommigen, die met hun geweten betreffende afgoden, het als offervlees eten. Maar omdat hun geweten zwak is, is het besmeurd.
Bijbel 1 Korintiërs 8:8 8 Maar voedsel brengt ons niet bij God. Want we worden niet meer of minder door wel of niet te eten.
Bijbel 1 Korintiërs 8:9 9 Maar wees voorzichtig, anders zal jullie gezag een struikelblok voor de zwakken zijn.
Bijbel 1 Korintiërs 8:10 10 Want als men jullie ziet aanliggen, die kennis hebben, in het huis van de afgoden, zie, zal zijn zwakke geweten dan niet bevestigd worden om het offervlees [aan afgoden] te eten?
Bijbel 1 Korintiërs 8:11 11 En degene die zwak is, voor wie de Mšíḥā is gestorven, wordt vernietigd door jullie kennis.
Grieks heeft 'de broeder'.
Bijbel 1 Korintiërs 8:12 12 En als jullie zo tegen jullie broeders zondigen en hun zwakke geweten slaan, zondigen jullie tegen de Mšíḥā.
Bijbel 1 Korintiërs 8:13 13 Als voedsel daarom mijn broeder belemmert, zal ik nooit vlees eten om mijn broeder geen aanstoot te geven.

Bijgewerkt: zondag 21 mei 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.