MatteüsMarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 Korintiërs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 GalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring

Hoofdstuk 2

Bijbel 2 Korintiërs 2:1 1 Maar ik heb dit in mijzelf besloten, dat ik niet opnieuw in droefheid bij jullie zou komen.
Bijbel 2 Korintiërs 2:2 2 Want als ik jullie bedroef, wie zal mij dan vrolijk maken behalve degene die ik heb bedroefd?
Bijbel 2 Korintiërs 2:3 3 Ik heb jullie dit geschreven; dat degenen die me vreugde moesten geven me geen droefheid zouden geven. Maar ik vertrouw op jullie allen dat mijn vreugde [ook] van jullie is.
Bijbel 2 Korintiërs 2:4 4 Ik heb deze dingen aan jullie geschreven in veel tranen vanwege grote verdrukking en beklemming van het hart; niet om jullie te bedroeven maar zodat jullie weten dat ik een overvloed aan liefde voor jullie heb.
Bijbel 2 Korintiërs 2:5 5 Maar als iemand me heeft bedroefd, heeft hij niet alleen mij bedroefd, maar in zekere zin, jullie allen. Laat deze zaak jullie niet bezwaren.
Bijbel 2 Korintiërs 2:6 6 Voor zo iemand is een berisping door velen voldoende.
Bijbel 2 Korintiërs 2:7 7 Aan de andere kant is het juist hem te vergeven en te troosten omdat zo iemand anders door bovenmatige droefheid zou worden getroffen.
Bijbel 2 Korintiërs 2:8 8 Daarom verzoek ik jullie om jullie liefde aan hem te bevestigen.
Bijbel 2 Korintiërs 2:9 9 Ook hierom heb ik geschreven; zodat ik door een [steek]proef te weten kom of jullie me in alles gehoorzamen.
Bijbel 2 Korintiërs 2:10 10 Degene die jullie vergeven, vergeef ik ook. Alles wat ik iemand heb vergeven heb ik voor jullie vergeven in het gezicht van de Mšíḥā,
Bijbel 2 Korintiërs 2:11 11 Zodat Sāṭānā ons niet overwint, want we kennen zijn bedoelingen.
Grieks heeft 'we zijn niet onwetend van'.
Bijbel 2 Korintiërs 2:12 12 Toen ik in Ṭroas met de boodschap van de Mšíḥā was gekomen, werd er door de HEER een deur voor mij geopend.
Bijbel 2 Korintiërs 2:13 13 Ik had geen rust in mijn geest omdat ik mijn broeder Titos niet had gevonden. Daarom verliet ik hen en vertrok naar Maqedonía.
Bijbel 2 Korintiërs 2:14 14 Maar ik dank God die ons altijd een spektakel in de Mšíḥā heeft gemaakt, en hij openbaart door ons overal de aroma van zijn kennis.
Grieks heeft 'overwinning'.
Bijbel 2 Korintiërs 2:15 15 Want we zijn voor God het zoete aroma in de Mšíḥā voor degenen die zijn gered en voor degenen die vergaan.
Bijbel 2 Korintiërs 2:16 16 Voor de laatsten als een geur van de dood, en voor de eersten een geur van het leven tot redding. Wie zijn deze dingen waardig?
Bijbel 2 Korintiërs 2:17 17 Want we zijn niet als anderen die de woorden van God verdunnen, maar volgens de waarheid zoals die van God, tegenover God, in de Mšíḥā spreken we!

Bijgewerkt: maandag 17 april 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.