MatteüsMarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 Korintiërs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 GalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring

Hoofdstuk 8

Bijbel 2 Korintiërs 8:1 1 We maken jullie bekend, broeders, de genade van God die aan de gemeente van Maqedonía is gegeven.
Bijbel 2 Korintiërs 8:2 2 Dat er in de grote beproeving van hun verdrukking een overvloed is geweest van hun vreugde. En de diepte van hun armoede is overtroffen door de rijkdom van hun eenvoud.
of 'vrijmoedigheid'.
Bijbel 2 Korintiërs 8:3 3 Want ik getuig dat ze naar hun kracht, en nog meer in de kracht van de wil van hun ziel,
Bijbel 2 Korintiërs 8:4 4 ons dringend hadden verzocht of ze konden delen in de genade van de bediening van de heiligen.
Bijbel 2 Korintiërs 8:5 5 En niet zoals wij hadden verwacht, maar ze gaven zichzelf eerst aan onze Heer en ook aan ons in de wil van God,
Bijbel 2 Korintiërs 8:6 6 zodat we Titos hebben verzocht zoals hij is begonnen, dat hij ook deze genade in jullie zou voltooien.
Bijbel 2 Korintiërs 8:7 7 Maar zoals jullie in alles overvloedig zijn geweest; in geloof en in het woord, in kennis en alle vasthoudendheid, en door onze liefde voor jullie, zullen jullie zo ook overvloedig zijn in deze genade.
Bijbel 2 Korintiërs 8:8 8 Niet dat ik jullie iets nadrukkelijk opdraag, maar ik probeer de echtheid van jullie liefde uit, vanwege de vasthoudendheid van jullie naasten.
Bijbel 2 Korintiërs 8:9 9 Want jullie kennen de genade van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā, die voor jullie arm was geworden hoewel hij rijk was, zodat jullie door zijn armoede verrijkt worden.
Bijbel 2 Korintiërs 8:10 10 Ik raad jullie echter nadrukkelijk aan wat jullie helpt, omdat jullie vanaf vorig jaar zijn begonnen. Jullie wilden niet alleen, maar deden het ook.
Bijbel 2 Korintiërs 8:11 11 Maar voltooi nu in werken wat jullie hebben gewild. Zoals jullie gretig waren het te willen, voltooi het werk vanuit datgene wat jullie hebben.
Bijbel 2 Korintiërs 8:12 12 Want als er de wil is; naar wat men heeft, zo wordt het aanvaard en niet naar wat men niet heeft.
Bijbel 2 Korintiërs 8:13 13 Het moet niet zo zijn dat anderen het makkelijk hebben, en dat jullie het zwaar hebben,
Bijbel 2 Korintiërs 8:14 14 maar wees in gelijkheid in deze tijd, dat deze overvloed van jullie, hun behoefte zal zijn en dat ook hun overvloed die zij zouden hebben tot jullie behoefte zal zijn en er zal gelijkheid zijn.
Bijbel 2 Korintiërs 8:15 15 Zoals staat geschreven: "Hij die veel had verzameld, had niets over maar aan degene die weinig had verzameld, ontbrak niets."
Exodus 16:18
Bijbel 2 Korintiërs 8:16 16 Maar dank God die deze vasthoudendheid voor jullie in het hart van Titos heeft gelegd.
Bijbel 2 Korintiërs 8:17 17 Want hij heeft ons verzoek aanvaard, en omdat hij zeer bezorgd was, komt hij uit zichzelf naar jullie toe.
Bijbel 2 Korintiërs 8:18 18 Maar we sturen onze broeder met hem mee wiens lof in het goede nieuws in alle gemeenten is.
Bijbel 2 Korintiërs 8:19 19 Hij is zo ook nadrukkelijk gekozen uit de gemeenten om met ons voort te gaan in deze genade van de bediening door ons, tot glorie van God zelf en tot onze eigen aanmoediging.
Bijbel 2 Korintiërs 8:20 20 Maar we zijn voorzichtig zodat niemand ons iets kan verwijten in deze belangrijke [zaak] die door ons wordt beheerd.
Bijbel 2 Korintiërs 8:21 21 Want we zorgen voor de goede [dingen]; niet alleen tegenover God, maar ook tegenover mensen.
Bijbel 2 Korintiërs 8:22 22 We sturen ook onze broeder mee, die zich steeds in veel dingen aan ons heeft bewezen ijverig te zijn, maar nu [is hij] nog ijveriger om het sterke vertrouwen dat hij in jullie heeft.
Bijbel 2 Korintiërs 8:23 23 Als Titos daarom mijn partner en helper onder jullie is, en als onze andere broeders gezanten van de gemeenten van de glorie van de Mšíḥā zijn,
Bijbel 2 Korintiërs 8:24 24 wees dan voortaan voor hen tegenover alle gemeenten een demonstratie van jullie liefde en onze roem die wij in jullie hebben.

Bijgewerkt: zaterdag 22 oktober 2016
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.