MatteüsMarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs 1 2 3 4 5 6 2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring

Hoofdstuk 2

Bijbel 1 Timoteüs 2:1 1 Ik verzoek je daarom dat je boven alle dingen verzoeken, gebed, voorspraak en dankzegging aan God aanbiedt voor alle mensen.
Bijbel 1 Timoteüs 2:2 2 [En] voor koningen en de groten, dat de bewoning rustig is, en dat we vredig zullen wonen, in alle ontzag en zuiverheid voor God.
Bijbel 1 Timoteüs 2:3 3 Want dit is goed en aanvaardbaar voor God, onze Levengever.
Bijbel 1 Timoteüs 2:4 4 Hij wil dat alle mensen worden gered, en dat zij terugkeren naar de kennis van de waarheid.
Bijbel 1 Timoteüs 2:5 5 Want God is één, en de bemiddelaar tussen God en de mens is één; de mens Yešúʿ Mšíḥā.
Bijbel 1 Timoteüs 2:6 6 Hij gaf zichzelf als verlossing voor de hele mensheid, een getuigenis dat op tijd is gekomen,
Bijbel 1 Timoteüs 2:7 7 waarvan ik tot prediker en gezant ben aangesteld, (ik spreek de waarheid en ik lieg niet) om leraar van de volken te zijn, in het geloof van de waarheid.
Bijbel 1 Timoteüs 2:8 8 Ik wens daarom dat men overal bidt terwijl men de handen in zuiverheid verheft, zonder gramschap of gedachten.
Bijbel 1 Timoteüs 2:9 9 Zo zullen ook de vrouwen bescheiden zijn in de manier van kleding; eerbiedig en bescheiden met versiering; niet met vlechtingen, goud, parels of mooie gewaden,
Bijbel 1 Timoteüs 2:10 10 maar met goede daden, zoals het gepast is voor vrouwen die godsvrees betuigen.
Bijbel 1 Timoteüs 2:11 11 Laat een vrouw rustig en in alle onderwerping leren.
Bijbel 1 Timoteüs 2:12 12 Want ik sta een vrouw niet toe te leren en bazig over een man te zijn, maar ze zal in stilte zijn.
of 'onderwijzen'.
of 'gedurfd'.
Bijbel 1 Timoteüs 2:13 13 Want ʾĀdām werd eerst gevormd en daarna Ḥawā.
Bijbel 1 Timoteüs 2:14 14 Niet ʾĀdām was misleid maar de vrouw was misleid en overtrad het gebod.
Bijbel 1 Timoteüs 2:15 15 Ze leeft echter door haar nakomelingen als zij voortgaan in geloof en liefde, in heiligheid en bescheidenheid.

Bijgewerkt: donderdag 1 juni 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.