MatteüsMarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs 1 2 3 4 5 6 2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring

Hoofdstuk 4

Bijbel 1 Timoteüs 4:1 1 Maar de Geest heeft duidelijk gezegd dat sommigen in de eindtijd van het geloof zullen weggaan en dwalende geesten en de leer van demonen achterna zullen gaan.
Bijbel 1 Timoteüs 4:2 2 Degenen die met een vals voorkomen misleiden, leugens spreken en hun geweten verdoven.
Grieks heeft 'hypocriet'
Bijbel 1 Timoteüs 4:3 3 En ze verbieden om te huwen, en [gebieden zich te] onthouden van voedsel dat God heeft gemaakt tot nut en dankzegging, voor degenen die geloven en de waarheid kennen.
Bijbel 1 Timoteüs 4:4 4 Want elke schepping van God is goed, en er is niets dat verworpen is als het wordt ontvangen onder dankzegging.
Bijbel 1 Timoteüs 4:5 5 Want het is geheiligd door het woord van God en door gebed.
Bijbel 1 Timoteüs 4:6 6 Als je deze dingen aan je broeders leert zul je een goede dienaar van Yešúʿ Mšíḥā zijn, zoals je bent opgevoed door woorden van geloof en door de goede leer die je is geleerd.
Grieks heeft 'voorhoudt'.
Bijbel 1 Timoteüs 4:7 7 Maar onthoud je van dwaze fabels van oude wijven en oefen jezelf in rechtvaardigheid.
Bijbel 1 Timoteüs 4:8 8 Want lichamelijke oefening heeft een kleine tijd voordeel, maar rechtvaardigheid heeft altijd voordeel en heeft de belofte van leven in deze en de komende tijd.
Bijbel 1 Timoteüs 4:9 9 Betrouwbaar is dit woord, waardig is het te aanvaarden:
Bijbel 1 Timoteüs 4:10 10 Vanwege dit: "We spannen ons in, maar we worden verweten". Omdat we hopen op de levende God, die de Levengever is van alle mensen, vooral van gelovigen.
Grieks heeft 'struikelen we'.
Bijbel 1 Timoteüs 4:11 11 Leer en gebied deze dingen.
Bijbel 1 Timoteüs 4:12 12 Laat niemand je jeugd veronachtzamen, maar wees een model voor gelovigen in woord en gedrag, in liefde, geloof en zuiverheid.
Bijbel 1 Timoteüs 4:13 13 Wees toegewijd aan de lezing, gebed en de leer, tot ik kom.
of 'roeping'.
Bijbel 1 Timoteüs 4:14 14 Veronachtzaam de gave die je hebt niet; welke aan jou is gegeven in profetie en handoplegging van het ambt van oudste.
Bijbel 1 Timoteüs 4:15 15 Mediteer over en wees in deze dingen, zodat iedereen weet dat je vooruitgaat.
Bijbel 1 Timoteüs 4:16 16 Waak over jezelf en over je leer en volhard daarin. Als je dat doet zul je zowel jezelf als degenen die je horen redden.

Bijgewerkt: maandag 27 maart 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.