MatteüsMarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs 1 2 3 4 5 6 2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring

Hoofdstuk 5

Bijbel 1 Timoteüs 5:1 1 Verwijt oudere [mannen] niets, maar verzoek hen [iets] als [aan] een vader, en de jongeren als je broers,
Bijbel 1 Timoteüs 5:2 2 en oudere [vrouwen] als moeders, en de jonge [vrouwen] als jouw zusters, in alle zuiverheid.
Bijbel 1 Timoteüs 5:3 3 Geef eer aan weduwen die echt weduwe zijn.
Bijbel 1 Timoteüs 5:4 4 En als er een weduwe is die kinderen of kleinkinderen heeft, leer hun eerst het gepaste te doen voor hun familie en hun ouders rente te vergoeden, want dit is aanvaardbaar voor God.
Bijbel 1 Timoteüs 5:5 5 Maar zij die echt een weduwe is en eenzaam is; haar hoop is op God, en voortdurend is zij in gebeden en in verzoeken; dag en nacht.
Bijbel 1 Timoteüs 5:6 6 Maar zij die de luxe dient, is dood terwijl ze leeft.
of 'het amfitheater'. Jastrows P 92.
Bijbel 1 Timoteüs 5:7 7 Draag hun deze dingen op zodat ze onberispelijk zijn.
Bijbel 1 Timoteüs 5:8 8 Want als iemand niet voor de zijnen zorgt, en vooral voor degenen die uit een gelovig gezin zijn, dan heeft hij het geloof ontkend en is [hij] erger dan ongelovigen.
Bijbel 1 Timoteüs 5:9 9 Kies daarom een weduwe die niet jonger dan zestig jaar is, die één en dezelfde echtgenoot heeft gehad,
Bijbel 1 Timoteüs 5:10 10 en een getuigenis van goede daden heeft, als ze kinderen heeft opgevoed, als ze gasten heeft ontvangen, als ze de voeten van heiligen heeft gewassen, als ze de zieken heeft verlicht, als ze in elk goed werk heeft gewandeld.
Bijbel 1 Timoteüs 5:11 11 Maar vermijd en onderscheid de jongere weduwen, die zonder de Mšíḥā een echtgenoot zoeken.
Bijbel 1 Timoteüs 5:12 12 Hun oordeel is bepaald omdat ze hun vroegere geloof hebben verworpen.
Bijbel 1 Timoteüs 5:13 13 Want ze leren luiheid terwijl ze langs de huizen rondgaan, en niet alleen in luiheid, maar ook hun spraak neemt toe, ze volgen het zinloze en ze spreken over dingen die niet juist zijn.
Bijbel 1 Timoteüs 5:14 14 Ik wil daarom dat die jonge vrouwen huwen en kinderen baren en hun gezin leiden, en aan de vijand zelfs niet één aanleiding geven tot laster.
'talitā' tot 25 jaar.
Bijbel 1 Timoteüs 5:15 15 Want sommigen zijn al begonnen zich af te wenden, Sāṭānā achterna.
Bijbel 1 Timoteüs 5:16 16 Als [mannelijke] gelovigen of [vrouwelijke] gelovigen weduwen [in de familie] hebben, laten ze hen ondersteunen en de gemeente niet bezwaren, zodat degenen die echt weduwen zijn voldoende zullen hebben.
Bijbel 1 Timoteüs 5:17 17 Oudsten die goed leiden, zijn dubbele eer waard, vooral degenen die zich inspannen voor het woord en de leer.
Bijbel 1 Timoteüs 5:18 18 Want de Schriftplaats zegt: "Muilband de os niet tijdens het dorsen." De werker is zijn beloning waard.
Deuteronomium 25:4
Lucas 10:7
Bijbel 1 Timoteüs 5:19 19 Aanvaard geen beschuldiging tegen een oudste behalve op de mond van twee of drie getuigen.
Bijbel 1 Timoteüs 5:20 20 Berisp tegenover allen degenen die zondigen, zodat de rest van de mensen zal vrezen.
Bijbel 1 Timoteüs 5:21 21 Ik getuig je tegenover God en onze Heer Yešúʿ Mšíḥā, en zijn verkozen engelen, dat je deze dingen zal bewaren zonder vooroordeel, doe niets met acceptatie van toneel.
Bijbel 1 Timoteüs 5:22 22 Leg iemand niet snel de handen op en deel niet in de zonden van anderen. Bewaar jezelf in zuiverheid.
Bijbel 1 Timoteüs 5:23 23 Drink van nu af geen water, maar drink wat wijn vanwege je maag en je voortdurende ziekte.
Bijbel 1 Timoteüs 5:24 24 Er zijn mensen van wie hun zonden bekend zijn, en zij zullen voorgaan in het gerechtshof, en er zijn er die hen volgen.
Bijbel 1 Timoteüs 5:25 25 Zo worden ook goede daden herkend maar als het anders blijkt, kunnen zij niet verborgen blijven.

Bijgewerkt: zondag 16 juli 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.