MatteüsMarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen 1 2 3 1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring

Hoofdstuk 2

Bijbel 2 Tessalonicenzen 2:1 1 Maar we vragen jullie, mijn broeders, over de komst van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā en over onze vergadering tot hem;
Bijbel 2 Tessalonicenzen 2:2 2 dat jullie niet snel geschokt of verbaasd raken, niet door een woord, niet door een geest of door een brief, als van ons: 'Zie, de dag van onze Heer is gekomen!'
1 Korintiërs 12:10
Bijbel 2 Tessalonicenzen 2:3 3 Laat niemand jullie op één van de manieren misleiden, want de rebellie zal niet komen voordat de mens van zonde zal worden geopenbaard, de zoon van de ondergang.
veel vertalingen hebben hier 'afval'.
Johannes 17:12 en 2 Petrus 2:1
Bijbel 2 Tessalonicenzen 2:4 4 Hij is tegenstander en verheft zich boven alles wat God en religie wordt genoemd. Zelfs als God in de tempel en als God zal hij zitten en als God zal hij zichzelf tonen.
Genesis 10:8,9; 11:4.
of 'vrees'.
Daniël 11:36
Bijbel 2 Tessalonicenzen 2:5 5 Herinneren jullie niet dat toen ik bij jullie was dat ik deze dingen heb gezegd?
Bijbel 2 Tessalonicenzen 2:6 6 En nu weten jullie wat het heeft verhinderd dat hij in deze tijd geopenbaard zou worden.
Bijbel 2 Tessalonicenzen 2:7 7 Want het mysterie van onrechtvaardigheid begint al te werken, slechts als hij die nu handhaaft uit het midden wordt genomen,
Bijbel 2 Tessalonicenzen 2:8 8 dan zal de onrechtvaardige worden geopenbaard die door onze Heer Yešúʿ zal worden verteerd met de adem van zijn mond en hij zal hem beëindigen bij de openbaring van zijn komst.
Genesis 3:15
Bijbel 2 Tessalonicenzen 2:9 9 Want de komst van die ene is het effect van Sāṭānā, met alle macht, tekenen en onware wonderen.
Bijbel 2 Tessalonicenzen 2:10 10 En met alle onrechtvaardige misleiding die door degenen die vergaan wordt gedaan, omdat ze de liefde van de waarheid tot redding niet hebben aanvaard.
Bijbel 2 Tessalonicenzen 2:11 11 Daarom zal God hun het effect van misleiding sturen, zodat ze leugens gaan geloven.
Andere vertalingen hebben 'de werken van'. 2 Kronieken 18:21
Openbaring 13:14
Bijbel 2 Tessalonicenzen 2:12 12 Allen die de waarheid niet hebben geloofd maar het kwaad verkozen, zullen worden geoordeeld.
Bijbel 2 Tessalonicenzen 2:13 13 Maar we zijn God altijd dank verschuldigd vanwege jullie, geliefde broeders van onze Heer, want God heeft jullie vanaf het begin gekozen voor redding in de heiliging van de geest en in de overtuiging van de waarheid.
Bijbel 2 Tessalonicenzen 2:14 14 Want hij heeft jullie voor deze dingen geroepen door onze verkondiging, zodat jullie de glorie zouden zijn voor onze Heer, Yešúʿ Mšíḥā.
Bijbel 2 Tessalonicenzen 2:15 15 Daarom, mijn broeders, houd stand, houd je aan de geboden die jullie hebben geleerd, of door het woord of door onze brief.
Bijbel 2 Tessalonicenzen 2:16 16 Maar hij, onze Heer Yešúʿ Mšíḥā en God onze Vader, hij heeft ons lief en hij heeft ons eeuwige troost gegeven en een goede hoop door zijn genade.
Bijbel 2 Tessalonicenzen 2:17 17 [Hij zal] jullie hart troosten en jullie doen standhouden in elk goed woord en werk.

Bijgewerkt: woensdag 16 augustus 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.