MatteüsMarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitus 1 2 3 FilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring

Hoofdstuk 1

Bijbel Titus 1:1 1 Pawlos, een bediende van God en een gezant van Yešúʿ Mšíḥā, in het geloof van de verkozenen van God en kennis van de waarheid, die in de godsvrees is.
Bijbel Titus 1:2 2 Over de hoop op eeuwig leven die de ware God voor de tijden van de wereld heeft beloofd.
Grieks heeft 'die niet liegt'.
Bijbel Titus 1:3 3 En hij heeft zijn woord op tijd geopenbaard door onze verkondiging waarmee ik ben toevertrouwd bij het gebod van God, onze Levengever.
Bijbel Titus 1:4 4 Aan Titos, een ware zoon in het gezamenlijke geloof, genade en vrede van de Vader God en van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā, onze Levengever.
Bijbel Titus 1:5 5 Daarom heb ik je op Qriṭi gelaten, zodat je herstelt wat er ontbreekt en oudsten kan aanstellen in stad na stad, zoals ik je heb geboden.
Bijbel Titus 1:6 6 Iemand die onberispelijk is en de echtgenoot van één vrouw, en gelovige kinderen heeft die niet uitschelden of onderworpen aan onmatigheid zijn.
Bijbel Titus 1:7 7 Want de oudste moet onberispelijk zijn, als een beheerder van God, niet impulsief, niet driftig, geeft zich niet over aan wijn, is niet snel om met zijn hand te slaan en ook geen liefhebber van onzuivere winsten.
letterlijk 'door eigen gemoed geregeerd'.
Bijbel Titus 1:8 8 Laat hij liefde betonen aan vreemdelingen, het goede liefhebben, bescheiden zijn, rechtvaardig en onschuldig, en zich inhouden betreffende begeerten.
Bijbel Titus 1:9 9 En hij zorgt voor de leer van het woord van geloof zodat hij door zijn leer de gezonden kan vertroosten en degenen die redetwisten kan terechtwijzen.
Grieks heeft 'houdt vast aan'.
Bijbel Titus 1:10 10 Want er zijn er mensen die niet onderworpen zijn en hol in hun woorden zijn. Ze misleiden het geweten van de mensen, vooral die van de besnedenen.
Onderwerp of lijdend voorwerp? Handelingen 15:1,10
Bijbel Titus 1:11 11 Hun monden moeten gesnoerd worden want ze verwoesten vele gezinnen en ze leren het onjuiste om de onzuivere winsten.
Bijbel Titus 1:12 12 Een profeet uit hun eigen midden zei: "Kretenzers zijn altijd leugenaars, kwade beesten en luilakken."
Epimenides, +/- 500 v. Chr.
Letterlijk 'nutteloze buiken'
Bijbel Titus 1:13 13 Zijn getuigenis is waar. Vermaan hen streng zodat ze gezond in het geloof zijn,
Bijbel Titus 1:14 14 en zichzelf niet op fabels van de Joden werpen en op geboden van mensen die de waarheid negeren.
'haten', idioom. Grieks heeft soms 'wegdoen'.
Bijbel Titus 1:15 15 Voor wie zuiver is, is alles zuiver, maar voor wie verontreinigd en ongelovig is, is niets zuiver. Hun gemoed en hun geweten zijn verontreinigd.
Bijbel Titus 1:16 16 Want ze belijden dat ze God kennen, maar in hun werken ontkennen ze hem. Ze zijn hatelijk, zonder overtuiging en ongeschikt voor elk goed werk.

Bijgewerkt: vrijdag 30 september 2016
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.