MatteüsMarkusLucasJohannes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 HandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring

Hoofdstuk 19

Bijbel Johannes 19:1 1 Toen liet Pilatos Yešúʿ met de zweep slaan.
Bijbel Johannes 19:2 2 De soldaten vlochten een doornenkrans en plaatsten die op zijn hoofd en bedekten hem met purperen gewaden,
Bijbel Johannes 19:3 3 Ze zeiden: "Vrede zij met u, koning van de Joden!" en sloegen hem op de wangen.
Bijbel Johannes 19:4 4 Pilatos ging opnieuw naar buiten en zei tegen hen: "Zie, ik breng hem voor u naar buiten zodat u weet dat ik niets tegen hem kan vinden, zelfs niet één reden."
Bijbel Johannes 19:5 5 En Yešúʿ kwam naar buiten met de doornenkroon op en de purperen gewaden aan. Pilatos zei tegen hen: "Zie, de mens!"
Bijbel Johannes 19:6 6 Toen de overpriesters en de bewakers hem zagen, riepen zij uit en zeiden: "Kruisig hem! Kruisig hem!" Pilatos zei tegen hen: "Neem hem en hangt u hem op, want ik kan niets tegen hem vinden."
Bijbel Johannes 19:7 7 De Joden zeiden hem: "Wij hebben een wet, en volgens onze Wet is hij de dood schuldig omdat hij zichzelf tot Zoon van God heeft gemaakt!"
Bijbel Johannes 19:8 8 Toen Pilatos dit woord hoorde, vreesde hij buitengewoon.
Bijbel Johannes 19:9 9 En hij ging opnieuw het paleis binnen en zei tegen Yešúʿ: "Vanwaar bent u?" Maar Yešúʿ gaf hem geen antwoord.
Bijbel Johannes 19:10 10 Pilatos zei tegen hem: "Spreekt u niet met mij? Weet u niet dat mij het gezag is gegeven om u vrij te laten en dat mij het gezag is gegeven om u op te hangen?"
Bijbel Johannes 19:11 11 Yešúʿ zei tegen hem: "U zou geen enkel gezag over mij hebben als het u niet van boven werd gegeven. Daarom is de zonde van degene die mij aan u heeft uitgeleverd, groter dan die van u."
Bijbel Johannes 19:12 12 En hierom wilde Pilatos hem vrijlaten, maar de Joden bleven uitroepen: "Als u deze man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer! Iedereen die zichzelf een koning maakt, is tegen de keizer!"
Talmoed van Jeruzalem (Sanhedrin 18a) 40 jaar voor de vernietiging van Jeruzalem werd de Joden het recht tot civiele doodstraf ontnomen.
Bijbel Johannes 19:13 13 Toen Pilatos nu dit woord hoorde, bracht hij Yešúʿ naar buiten en ging op de rechterstoel zitten, op een plaats genaamd 'Stenen bestrating', in het Hebreeuws zegt men 'Gpiptā'.
(ܪܨܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܕܟܐܦܐ) Matteüs 26:73
Bijbel Johannes 19:14 14 En het was de dag van voorbereiding van het Peṣḥā, het was ongeveer het zesde uur, en hij zei tegen de Joden: "Zie, uw koning!"
Romeinse tijd. Matteüs 27:45.
Bijbel Johannes 19:15 15 Maar ze riepen uit: "Neem hem weg! Neem hem weg! Kruisig hem! Kruisig hem!" Pilatos zei tegen hen: "Zal ik uw koning ophangen?" De overpriesters zeiden: "Wij hebben geen koning naast de keizer!"
Bijbel Johannes 19:16 16 Toen leverde hij hem aan hen uit zodat zij hem zouden ophangen. En zij namen Yešúʿ en voerden hem weg,
Bijbel Johannes 19:17 17 terwijl hij het kruis droeg naar een plaats genaamd 'De Schedel', maar in het Hebreeuws zegt men Gāgúltā,
Grieks heeft Golgota.
Bijbel Johannes 19:18 18 de plaats waar ze hem hebben opgehangen, met twee anderen, één aan de ene kant en één aan de andere kant en Yešúʿ in het midden.
Bijbel Johannes 19:19 19 Ook schreef Pilatos een bord en plaatste dat boven het kruis. Er stond geschreven: Dit is Yešúʿ de Nāṣreen, koning van de Joden.
Latijn; Iesus Nazarenus rex Iudaeorum. Grieks; ιησους ο ναζωραιος ο βασιλευς των ιουδαιων. Ar.; הנא ישׁוע נצריא מלכא דיהודיא (hānā Yešúʿ Nāṣrāyā malkā di Yihúdāye).
Bijbel Johannes 19:20 20 Dit bord werd door velen van de Joden gelezen omdat de plaats waar Yešúʿ was gehangen naast de stad was. Het stond geschreven in het Hebreeuws, Grieks en Latijn.
Bijbel Johannes 19:21 21 Maar de overpriesters zeiden tegen Pilatos: "Schrijf niet dat hij koning van de Joden is, maar dat hij heeft gezegd: Ik ben de koning van de Joden.
Bijbel Johannes 19:22 22 Pilatos zei: "Wat ik heb geschreven, heb ik geschreven."
Bijbel Johannes 19:23 23 Toen de soldaten Yešúʿ hadden opgehangen, namen ze zijn kleding en maakten ze vier delen: een deel voor elk van de soldaten. Zijn gewaad was echter van bovenaf geheel zonder naad geweven.
Bijbel Johannes 19:24 24 Dus zeiden ze tegen elkaar: "Laten we het niet scheuren maar verloten voor wie het zal zijn." Zo werd de Schriftplaats voltooid die zei: "Zij verdeelden mijn gewaden onderling en voor mijn kleding wierpen ze een lot." De soldaten deden dit.
Psalmen 22:19
Bijbel Johannes 19:25 25 Nu stonden daar bij het kruis van Yešúʿ zijn moeder en de zus van zijn moeder, Maryam [de vrouw] van Kleopa en Maryam van Māgdālā.
Lucas 24:18
Bijbel Johannes 19:26 26 Toen Yešúʿ zijn moeder zag en de leerling die hij liefhad die daar stond, zei hij tegen zijn moeder: "Vrouw, zie je zoon!"
Bijbel Johannes 19:27 27 En hij zei tegen die leerling: "Zie, je moeder!" Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich.
Bijbel Johannes 19:28 28 Na deze dingen wist Yešúʿ dat alles was voltooid, dus zei hij om de Schriftplaats te vervullen: "Ik heb dorst!"
Psalmen 22:15
Bijbel Johannes 19:29 29 Er was [daar] een vat, gevuld met azijn, geplaatst. Men vulde een spons met azijn en bracht het met een hysop[stengel] naar zijn mond.
Bijbel Johannes 19:30 30 Toen Yešúʿ de azijn had genomen zei hij: "Zie, het is voltooid!" En hij boog zijn hoofd en gaf zijn geest op.
(hāʾ mšalam) Betekent o.a. voltooien, gehoorzamen of opgeven. 1 Johannes 2:5
Bijbel Johannes 19:31 31 Omdat het de dag van voorbereiding was, zeiden de Joden: "Deze lichamen kunnen vannacht niet aan het kruis blijven." Dat was omdat de sabbat daagde en die sabbat was een grote dag. Daarom verzochten ze Pilatos om de scheenbenen van de gehangenen te laten breken en dat ze er afgehaald zouden worden.
Bijbel Johannes 19:32 32 De soldaten kwamen en braken de scheenbenen van de eerste en die van de andere, die met hem was opgehangen.
Bijbel Johannes 19:33 33 Toen ze bij Yešúʿ kwamen, zagen ze dat hij al dood was en braken ze zijn scheenbenen niet.
Bijbel Johannes 19:34 34 Maar een van de soldaten stak hem met een speer in diens zijde, waarna er onmiddellijk bloed en water uit kwam.
1 Korintiërs 10:4
Bijbel Johannes 19:35 35 Degene die het zag, heeft getuigd, en zijn getuigenis is waar en hij weet dat hij de waarheid heeft gesproken, zodat ook u zult geloven.
Bijbel Johannes 19:36 36 Deze dingen zijn gebeurd zodat de Schriftplaats vervuld zou worden die zei: "Geen bot zal in hem gebroken worden."
Exodus 12:46
Bijbel Johannes 19:37 37 En weer een andere Schriftplaats, [die] zegt: "Ze zullen kijken naar hem die ze hebben doorstoken."
Openbaring 1:7; 7:14; Zacharia 12:10
MT heeft 'naar mij'.
Bijbel Johannes 19:38 38 Na deze dingen verzocht Yawsef, die uit Rāmtā was, Pilatos of hij het lichaam van Yešúʿ mocht wegnemen. Hij was een verborgen leerling (uit vrees voor de Joden) van Yešúʿ. Pilatos stond het toe, waarna hij kwam en het lichaam van Yešúʿ nam.
Bijbel Johannes 19:39 39 Ook Niqodimos kwam, degene die vroeger in de nacht naar Yešúʿ toe was gekomen, en hij bracht kruiden van mirre en van aloë mee; ongeveer honderd litrin.
(Litras) tweeëndertig kilo.
Bijbel Johannes 19:40 40 En ze namen het lichaam van Yešúʿ, en wonden het in linnen en parfum, zoals het de gewoonte is bij Joden wanneer zij begraven.
Bijbel Johannes 19:41 41 Er was nu op die plaats waar Yešúʿ was opgehangen een tuin en in die tuin een nieuwe grafplaats waarin nog niemand was gelegd.
Bijbel Johannes 19:42 42 Ze legden Yešúʿ daar, omdat de sabbat zou beginnen en omdat het graf dichtbij was.

Bijgewerkt: dinsdag 23 mei 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.